IB Revija

IB Revija je strokovna revija z dolgo tradicijo, saj izhaja že od leta 1966. Objavlja predvsem prispevke, ki metodološko, empirično in teoretično obravnavajo razvojna vprašanja z različnih vidikov: makro- in mikroekonomskega, socialnega, okoljskega in prostorskega vidika, in to na nacionalni in regionalni ravni. Revija objavlja članke, ki obravnavajo sočasne probleme slovenske družbe in njenega razvoja. IB Revija ni specializirana ekonomska revija, ampak objavljajo v njej svoje prispevke tudi strokovnjaki s področja sociologije, prava in geografije. V njej je prostor za razvojna vprašanja; interdsiciplianarno skuša obravnavati vprašanja razvoja, s tem pa zapolnjuje praznino v slovenskem strokovnem prostoru, ki ga puščajo bolj specializirane oziroma ožje usmerjene domače strokovne revije. Revija izhaja nekajkrat na leto s prispevki večinoma v slovenskem jeziku, občasno tudi v angleškem jeziku. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 06. 2017
Posodobljeno na OPSI 07. 06. 2017
Ključne besede ekonomska politika
Področje Gospodarstvo
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Ur. l. RS, št. 12/2001 in nadaljnji) in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 54/2010 in nadaljnji).
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja polletno
Časovno obdobje od 30. 10. 2000
Povezanost z drugimi javnimi evidencami SURS, ZRSZ

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.