1002 ogledov
Všečkaj

Imenik poravnalcev v kazenskih zadevah

Evidenca vsebuje osebno ime, znanstveni ali strokovni naslov, območje sodišča, za katero je poravnalec imenovan, datum imenovanja, poklic, datum in kraj rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO), poštni naslov, na katerem je dosegljiv, kontaktno številko telefona in telefaksa, kontaktni naslov elektronske pošte in podatke o zaposlitvi ali drugem statusu. Imenik poravnalcev je javen v delu, ki obsega te podatke: osebno ime poravnalca, znanstveni ali strokovni naslov, kontaktno številko telefona in območje sodišča, za katero je imenovan za poravnalca. Javni del imenika je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za pravosodje. ZDT-1 210. člen Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Imenik poravnalcev v kazenskih zadevah 6.4.2021”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
PDF
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata PDF, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 08/05/2021
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 08/05/2021
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/61a82f14-e6de-43a9-b957-36a2e229dc57/resource/42a0bbbd-20f1-4e89-867a-ee4dd7a60775/download/1075imenikporavnalcevvkazenskihzadevah.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka