2348 ogledov

Evidenca koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Evidenca koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih se vodi za namene izdaje potrdil o opravljenem preizkusu znanja ter zaradi dokazovanja o izpolnjevanju pogojev v drugih postopkih, ki jih državni organi vodijo na zahtevo koordinatorja. Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora namreč naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Evidenca vsebuje podatke o koordinatorju, vrsti preizkusa, zaporedni številki potrdila, datum izdaje in veljavnost, dokazila o izpolnjevanju pogojev za koordinatorja. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Koordinatorji ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 31/01/2023
Naslov URL https://www.gov.si/teme/strokovni-izpiti-ter-usposabljanja-strokovnih-delavcev-in-koordinatorjev/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka