Seznam JFP s pripadajočimi zaporednimi številkami B2

Prikaz podatkov o partijah podračunov in pripadajočimi podkonti ter zaporednimi vrsticami B2 Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2017

xlsx
Seznam JFP s pripadajočimi zaporednimi številkami B2
1/1/2017

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za javna plačila

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 14. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 08. 01. 2018
Ključne besede podkonto, zaporedna vrstica B2
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-3228, 2010-01-5311, 2010-01-5737, 2009-01-5088
Pravna podlaga - nazivi Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1)
Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.