104 ogledov

Seznam podračunov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Prikaz podatkov o podračunih namenjenih neposrednemu vplačevanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (številka podračuna, šifra proračunskega uporabnika imetnika podračuna in naziv podračuna) po stanju zadnjega dne v letu Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Seznam podračunov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 03. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 04. 03. 2019
Ključne besede podračuni javnofinančnih prihodkov
Področje Finance in davki
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-3228, 2003-01-2247, 2010-01-5311
Pravna podlaga - nazivi Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1)
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.