807 ogledov
Všečkaj

Seznam upravljavcev nepremičnin

Seznam upravljavcev nepremičnin je seznam, ki ga vzpostavi in vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Vsebuje podatke o pristojnem državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti in podatke o upravljavcih nepremičnin. Upravljavec nepremičnin je organ ali pravna oseba, ki upravlja lastnino Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti ali javno dobro. Upravljavci nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, so državni organi in osebe javnega prava, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, ali s sklepom vlade. Upravljavci nepremičnin, katerih lastnik so samoupravne lokalne skupnosti ali ki so javno dobro v upravljanju samoupravnih lokalnih skupnosti, so organi samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z akti samoupravne lokalne skupnosti. Upravljavci nepremičnin se vpisujejo v zemljiški kataster in kataster stavb. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

Dodatne povezave (1)

html
Več o vpisu upravljavca nepremičnin

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 23. 09. 2021
Ključne besede upravljavec nepremičnin
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-5176
Pravna podlaga - nazivi Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 23. 9. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.