874 ogledov
Všečkaj

Seznam upravljavcev nepremičnin

Seznam upravljavcev nepremičnin je seznam, ki ga vzpostavi in vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Vsebuje podatke o pristojnem državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti in podatke o upravljavcih nepremičnin. Upravljavec nepremičnin je organ ali pravna oseba, ki upravlja lastnino Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti ali javno dobro. Upravljavci nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, so državni organi in osebe javnega prava, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, ali s sklepom vlade. Upravljavci nepremičnin, katerih lastnik so samoupravne lokalne skupnosti ali ki so javno dobro v upravljanju samoupravnih lokalnih skupnosti, so organi samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z akti samoupravne lokalne skupnosti. Upravljavci nepremičnin se vpisujejo v zemljiški kataster in kataster stavb. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Seznam upravljavcev”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen le osnovni tabelarični predogled. Količina prikazanih podatkov in urejanje sta zato lahko omejena. Za vpogled v celotne podatke datoteko prenesite ali zaprosite uredništvo za vklop polnega predogleda in dostopa skozi API.

Format:
XLS
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata XLS, kar zadošča za oceno 2
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 21/01/2022
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: XLS
  • Zadnji pregled: 21/01/2022
Naslov URL https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Nepremicninske_evidence/Upravljavci_nepremicnin/Seznam-upravljavcev-nepremicnin.xlsx
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka