20664 ogledov

Zemljiški kataster

Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. Zemljiški kataster je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb. V zbirki listin so elaborati in druge listine, na podlagi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi, ter načrti in podatki, vpisani pred zadnjimi vpisanimi podatki. Zbirka listin se hrani v fizični ali elektronski obliki. Zbirka listin in podatkov se hrani trajno. Osnovna enota zemljiškega katastra je zemljiška parcela (v nadaljnjem besedilu: parcela), to je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine, ter je v zemljiškem katastru evidentirano z mejo in označeno z identifikacijsko oznako. V zemljiškem katastru se vodijo naslednji podatki: identifikacijska oznaka parcele; meja; površina; lastnik; upravljavec; dejanska raba; zemljišče pod stavbo; boniteta zemljišča. V zemljiškem katastru se vodijo tudi podatki, potrebni za povezavo z registrom prostorskih enot, katastrom stavb in zemljiško knjigo. Geodetski operativi služijo podatki pri geodetskih postopkih, posameznim resorjem občinske in državne uprave pa kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture, itd. Državni koordinatni sistem je D96, prečna Mercatorjeva projekcija. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Aplikacija EGP za prenos brezplačnih podatkov

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 30. 08. 2022
Ključne besede Katastrske parcele, Nacionalno, Zemljiški kataster
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Splošni pogoji uporabe geodetskih podatkov: http://www.e-prostor.gov.si/dostop-do-podatkov/dostop-do-podatkov/#tab1-1029
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2024, 2018-01-2522, 1999-01-2725, 2008-01-2059
Pravna podlaga - nazivi Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 30/08/2022 23:20
Datum metapodatkov 30. 8. 2022
GUID zunanjega zajema 3e0b727e-49d5-4c7f-835b-823c5392a307
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 1. 1. 1828 (Datum nastanka), 21. 5. 1998 (Datum objave)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (1)

Datum referenciranja zbirke
Objavljeno 30. 9. 2022 15:27

Popravite 1. 1. 1828 (Datum nastanka)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.