MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

20
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Razvid športnih objektov   370 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka podatkov vsebuje naslednje podatke: zemljiškoknjižni izpisek, ime in naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pregledni nulti karton objekta. Zbirka se vodi z namenom... Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Znanost in tehnologija
Evidenca društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti   212 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-uradno prečiščeno besedilo), 22. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno... Nadaljujte z branjem ...
DOC
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o izvajalcih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja   26 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), vzgojno-izobraževalni zavod zaposlitve (ime, sedež), delovno mesto, podatki o rezultatu udeležbe, davčna... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca društev v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja   83 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime društva, matična številka in naslov društva. Podatki se zbirajo za namen vpisa in javne objave podatkov o pravno pomembnih dejstvih o društvih. Nadaljujte z branjem ...
XLS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja   24 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: izvajalec programa, naslov programa (ime), koordinator (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka), predavatelji (ime, priimek, datum... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o študijskih pomočeh   20 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), EMŠO, davčna številka, spol, datum rojstva (dan, mesec, leto), prebivališče (stalno, začasno; občina, naselje, ulica, hišna... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca prijavljenih in vpisanih novincev v srednje šole   54 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče ter predhodno pridobljeno izobrazbo.... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o udeležencih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja   21 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), vzgojno-izobraževalni zavod zaposlitve (ime, sedež), delovno mesto, podatki o rezultatu udeležbe, davčna... Nadaljujte z branjem ...