1. nagrada Evropske mreže za kulturni turizem (ECTN)

1. nagrada Evropske mreže za kulturni turizem (ECTN)

 

24. 10. 2019 je ekipa Slovenske turistične agencije v Granadi prejela prvo nagrado Evropske mreže za kulturni turizem (ECTN) v kategoriji Inovacije in digitalizacija za hackathon »Kulturna pustolovščina na dlani«.

Udeleženci hackathona, ki je potekal septembra 2018, so morali izdelati idejno zasnovo informacijske rešitve, ki je z vizualizacijo odprtih podatkov omogočila boljšo promocijo in doživetje slovenske kulturne dediščine v turizmu. Dogodek je bil organiziran v okviru evropskega leta kulturne dediščine 2018.

Hackathon, ki smo ga organizirali pred dobrim letom, je zgleden primer medresorskega sodelovanja Ministrstva za javno upravo (ekipa OPSI pobudnik hackatona), Ministrstva za kulturo in Slovenske turistične organizacije s tehnološkimi partnerji:  Microsoft, IBM (glavna tehnološka partnerja), GDI Ljubljana, Oracle, Xlab in Comtrade, s Fakulteto za računalništvo in informatiko – Laboratorij za multimedijo in računalniško grafiko, Filozofsko fakulteto - Oddelek za geografijo ter inovativno mlado generacijo.

Več v novici STO.