10. februar 2022 - Letno srečanje urednikov portala OPSI 2021

10. februar 2022 - Letno srečanje urednikov portala OPSI 2021

 

Ekipa OPSI vsako leto, konec leta organizira srečanja za vsebinske urednike portala OPSI.  Dogodka se udeležijo tudi drugi deležniki, ki sodelujejo z ekipo OPSI na področju "open data" v Sloveniji. Na dogodku se predstavi delo na področju odpiranja podatkov javnega sektorja v tekočem letu, predstavijo se novosti na tem področju, dobre prakse, izpostavijo se težave in problemi, ki jih skupaj rešujemo, skupaj ustvarjamo nove zgodbe, itd. To je le del aktivnosti, ki jih MJU organizira za deležnike, predvsem pa MJU svoje aktivnosti izvaja v okviru  Stičišča odprtih podatkov Slovenije - OPSI Hub. Letos je bilo srečanje urednikov izjemoma šele 10. februarja 2022 za leto 2021. Srečanja so sicer  tradicionalno organizirana v decembru tekočega leta.