29. 9. 2020 - Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi

29. 9. 2020 - Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi

 

Od Svetovnem dnevu pravice vedeti Informacijski pooblaščenec, Ministrstvo za javno upravo, Gospodarska zbornica Slovenije, IKT horizontala mreža ter Tehnološki park Ljubljana d.o.o. organiziramo spletni dogodek z naslovom "Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi".

Tukaj je povezava na Eventbrite, preko katerega se udeleženci prijavite na dogodek, kjer dobite tudi povezavo za on-line udeležbo. Link: https://www.eventbrite.com/e/etika-pri-ponovni-uporabi-podatkov-v-digitalni-druzbi-tickets-120025660983

Naslov dogodka: Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi

Datum dogodka: 29. 9. 2020 Čas dogodka: od 9:00 do 11:35

Kraj in oblika dogodka: Ljubljana, preko on-line video povezave

Organizatorji dogodka: IP, MJU, Tehnološki park Ljubljana ter GZS-IKT

Opis dogodka: Podatki so osnova razvoja digitalne družbe: so osnova za številne nove izdelke in storitve, ki povečujejo produktivnost in učinkovitost virov v vseh gospodarskih panogah, omogočajo bolj prilagojene izdelke in storitve ter omogočajo boljše oblikovanje politik in nadgradnjo državnih storitev. Je bistven vir za novoustanovljena podjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP) pri razvoju izdelkov in storitev. Razpoložljivost podatkov je ključnega pomena za usposabljanje sistemov umetne inteligence, saj se izdelki in storitve hitro premikajo od prepoznavanja vzorcev in vpogleda v bolj sofisticirane tehnike napovedovanja in s tem do boljših odločitev. Podatki bodo spodbudili tudi široko izvajanje transformativnih praks, kot je uporaba digitalnih dvojčkov. Poleg tega je omogočanje dostopnosti več podatkov in izboljšanje načina uporabe podatkov bistveno za reševanje družbenih, podnebnih in okoljskih izzivov, prispevanje k bolj zdravi, uspešni in trajnostni družbi. V ZDA je organizacija podatkovnega prostora prepuščena zasebnemu sektorju, kar ima znatne učinke koncentracije. Kitajska ima kombinacijo vladnega nadzora z močnim nadzorom velikih tehnoloških podjetij nad ogromnimi količinami podatkov brez zadostnih zaščitnih ukrepov za posameznike. Za sprostitev evropskega potenciala moramo najti svoj evropski način, uravnotežiti pretok in široko uporabo podatkov, hkrati pa ohraniti visoke standarde zasebnosti, varnosti, varnosti in etičnosti. Zato je namen dogodka, da sprožimo procese tudi področju etike v digitalni družbi, ki bodo odločevalcem dale odziv skupnosti glede prehoda v digitalno družbo. Gre prvega v seriji dogodkov na temo etike v digitalni družbi v času do predsedovanja Slovenije EU.

Agenda dogodka:

  • 9:00 - 9:15 - Uvodni nagovor Informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik ter ministra Boštjana Koritnika iz Ministrstva za javno upravo
  • 9:15 - 9:35 - Predstavitev smernic EU (Ulla Hudina – Kmetič, Economic Analyst, European Semester Deputy Head of Representation Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji)
  • 9:35 - 11:25 - Okrogla miza v 2 tematskih krogih s sodelovanjem občinstva
  • 11:25 - 11:35 - Zaključek dogodka

Udeleženci okrogle mize:

dr. Olga Markič (profesorica na oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti)

Nika Mahnič (Researcher in Data Ethics and Politic)

dr. Aleš Završnik (izr. prof. dr. Aleš Završnik, znanstveni svetnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

mag. Andrej Tomšič (namestnik Informacijske pooblaščenke)

Lenart Kučić (novinar neodvisnega medija podcrto.si)

akad. prof. dr. Ivan Bratko (profesor, Fakulteta za računalništvo in informatiko)

Moderator okrogle mize Jaka Repanšek.

Vljudno vabljeni.