70. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - stanje na dan 31. 3. 2020

70. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - stanje na dan 31. 3. 2020

 

Ministrstvo za pravosodje v skladu s smernicami, začrtanimi v sklepih Vlade RS z dne 24. 10. 2002 in 23. 1. 2003, vse od septembra 2002 vsake tri mesece spremlja realizacijo načrtovanega zaključka procesa denacionalizacije. V skladu s sprejetim načrtom bi morale upravne enote zaključiti s postopki denacionalizacije do 31. 3. 2005, vendar deseto spremljanje realizacije tega ni potrdilo. Tudi zbiranje podatkov na dan 31. 3. 2020, ki predstavlja že sedemdeseto spremljanje realizacije terminskega načrta, tega ni potrdilo.