Delovno srečanje urednikov portala OPSI

Delovno srečanje urednikov portala OPSI

 

V četrtek, 28. 11. 2019 je ekipa OPSI organizirala že tretje tradicionalno srečanje urednikov portala OPSI v Narodni galeriji v Ljubljani. Prisotne je nagovoril Leon Behin, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo.

Letos minevajo že tri leta od vzpostavitve nacionalnega portala odprtih podatkov Slovenije – na kratko OPSI. V tem času smo bili zelo uspešni. Gonilna sila portala so poleg ekipe OPSI, ki deluje na MJU tudi kontaktne osebe in vsebinski uredniki pri organih, ki vnašajo in ažurirajo evidence in zbirke na portalu ter komunicirajo z uporabniki.

Z različnimi aktivnostmi v okviru ekosistema odprtih podatkov (EZOP), kjer gre za sodelovanje med vsemi deležniki  , ki jih zadeva odpiranje in/ali ponovna uporaba podatkov je bila Slovenija v letošnjem letu s strani mednarodnih organizacij zelo dobro ocenjena. 

Med drugim smo v  letošnjem letu organizirali delovna srečanja z različnimi deležniki (gospodarstvom, nevladnimi organizacijami, novinarji), kjer smo izmenjali izkušnje, zbrali želje, informacije in predloge uporabnikov odprtih podatkov javnega sektorja. Vse to bomo na MJU upoštevali pri nadaljnjih aktivnostih v okviru EZOP in pri nadaljnjem razvoju portala OPSI.  Prav tako smo organizirali hackaton na temo Moja varnost in mobilnost, kjer so udeleženci izdelali prototipe mobilnih informacijskih rešitev, ki bodo preko uporabe in vizualizacije odprtih podatkov omogočile večjo osebno in splošno varnost ter mobilnost. Hackaton je odlično uspel. Portal OPSI je bil v letu 2019 nadgrajen z novimi funkcionalnostmi, ki uporabnikom nudijo boljšo uporabniško izkušnjo. 

Tako je Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) v publikaciji Government at a Glance za leto 2019 Slovenijo uvrstila v sam vrh po odprtosti podatkov javnega sektorja. Slovenija se uvršča na 10. mesto na svetu oziroma na 5. mesto med državami EU, takoj za Francijo, Irsko, Španijo in Grčijo.

Na MJU se bomo še naprej trudili in uporabnikom portala OPSI zagotavljali čim več podatkov, evidenc, zbirk in drugih informacij, ki jih nudi javni sektor. Želimo, da se srečujejo ponudniki podatkov, podatkovni analitiki, razvijalci aplikacij, ki bodo uporabili odprte podatke in nad njimi razvili različne aplikacije, ki bodo ponujale raznovrstne uporabne storitve za državljane in podjetja – za povečanje transparentnosti in učinkovitosti delovanja javne uprave ter pospeševanje digitalnega gospodarstva.