DIGITALNA VKLJUČENOST

DIGITALNA VKLJUČENOST

 

Statistični podatki o unovčenih digitalnih bonih

Objavljeni so statističnih podatki o unovčenih digitalnih bonih za obdobje 15.06.2022 do 15.07.2022.

Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko upravičenci v skladu z Zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti unovčijo za nakup računalniške opreme.

V zbirki so zajeti podatki o unovčenih digitalnih bonih za obdobje od 15. junija do 30. novembra 2022, skladno z Zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti. Podatki bodo mesečno  osveženi. Vsebina zbirke obsega:

  • podatke za posamezne izkoriščene bone pri ponudniku v časovnem zaporedju od prvega izkoriščenega zneska bona,
  • podatke o številu posameznih unovčitev in znesku unovčenih bonov pri posameznem ponudniku računalniške opreme ter
  • ločene podatke po posameznih ponudnikih računalniške opreme za posamezno vrsto nakupa (nakup v trgovini ali spletni nakup) in namen (za katero vrsto računalniške opreme je bil bon unovčen).