Letno srečanje vsebinskih urednikov portala OPSI 8.3.2024

Letno srečanje vsebinskih urednikov portala OPSI 8.3.2024

 

Ekipa OPSI vsako leto priredi srečanje vsebinskih urednikov, kjer predstavimo najnovejše trende in novosti na področju odprtih podatkov, saj so ti ključni za transparentnost, inovativnost in participacijo v digitalni družbi. Srečanje je tudi priložnost za izmenjavo dobrih praks in izboljšanje kakovosti in uporabnosti podatkov na portalu OPSI.

Urednikom portala OPSI je mag. Aleš Veršič iz ministrstva za digitalno preobrazbo je predstavil oceno Evropske komisije in OECD oziroma odlično uvrstitev Slovenije na področju odpiranja podatkov javnega sektorja ter še zlasti podrobno tudi dve aktualni evropski uredbi za podatkovno gospodarstvo, Uredbo o upravljanju podatkov ter osnutek Zakona o izvajanju te uredbe ter Uredbo o podatkih (Data Act).

Dr. Matevž Pesek (Fakulteta za računalništvo in informatiko) je predstavil aktivnosti v okviru ciljnih raziskovalnih programov (CRP) na področju odprtih podatkov, dr. Mirjana Kljajić Borštnar (Fakulteta za organizacijske vede) pa je predstavila uporabo odprtih podatkov v podjetjih. »Koncept odprtih podatkov se je v zadnjem desetletju zelo razvil, kar je razvidno tudi v zrelosti vladnih politik in iniciativ ter kakovosti, obsegu in dostopnosti javnih podatkov. Pričakovanja, da bodo odprti podatki prispevali h kreiranju dodane vrednosti, inovacijam ter vrsti ekonomskih, družbenih in okoljskih preobrazb, so zelo velika. Kljub velikemu potencialu in pričakovanjem pa je malo znanega o uporabi odprtih podatkov v podjetjih,« je med drugim dejala Kljajić Borštnar. Orisala je projekt, v katerem razvijajo metodologijo za oceno zrelosti podjetij za uporabo odprtih podatkov. Ta bo temeljila na večkriterijskem modelu, implementiranem v spletni aplikaciji, ki bo podjetjem omogočila, da samostojno ocenijo stanje zrelosti in na podlagi ocene stanja ter priporočil izvedejo ukrepe za vzpostavitev tehničnih in organizacijskih zmožnosti za uporabo odprtih podatkov.

Marina Rajič (MDP) je predstavila novosti na portalu OPSI in načrt tehnične nadgradnje, predviden načrt dela ekipe OPSI za leto 2024 pa Alenka Pšeničnik (Ministrstvo za javno upravo).

Srečanja se je udeležilo približno 70 urednikov, nekateri v živo drugi na daljavo.

Agenda srečanja:
9:30 - 9:35
Uvodni pozdrav
9:35 – 9:40
Predstavitev uvrstitev Slovenije na področju odpiranja podatkov JS; ocenjevanje s strani EK in OECD - mag. Aleš Veršič, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
9:40 – 9:50
Predstavitev EU Uredbe o upravljanju podatkov ter osnutka Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o Evropskem upravljanju podatkov ter EU Uredbo o podatkih (Data Act) - mag. Aleš Veršič, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
9:50 – 10:05
Izdelava metodologije za določanje kakovosti podatkov ter ocena kakovosti posameznih podatkovnih zbirk na nacionalnem portalu - dr. Matevž Pesek, Fakulteta za računalništvo in informatiko
10:05 – 10:20
Normativna in organizacijska analiza področja odprtih podatkov v Sloveniji - dr. Tina Jukić, Fakulteta za upravo
10:20 – 10:35
Ocena zrelosti podjetij za uporabo odprtih podatkov - dr. Mirjana Kljajić Borštnar, Fakulteta za organizacijske vede
10:35 – 10:40
Predstavitev novosti na portalu OPSI ter plan nadgradenj - Marina Rajič, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
10:40 – 10:45
Napoved aktivnost za 2024 - Alenka Pšeničnik, Ministrstvo za javno upravo
10:45 – 11:00
Splošna razprava
11:00
Zaključek srečanja

Povezava na novico o dogodku.