Predstavitev seminarskih nalog študentov FRI

Predstavitev seminarskih nalog študentov FRI

 

Ekipa OPSI (MJU) že več let zapored uspešno sodeluje z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko. In sicer študentje pri predmetu Multimedijske tehnologije, pod vodstvom viš. pred. dr. Alenke Kavčič (nosilke predmeta)  in as. dr. Matevža Peska (asistenta), pripravijo seminarske naloge, kjer uporabijo odprte podatke javnega sektorja. Letos so predstavili aplikacije in vizualizacije s prevladujočimi podatki  Nacionalnega inštituta za javno zdravje (aktualno: širjenje  koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19)

Veseli smo, da lahko sodelujemo s študenti. Veseli smo njihovih izdelkov, idej, saj na zanimiv in kreativen način predstavijo podatke, ki jih ustari javni sektor.

Seminarske naloge najdete na tem linku.