Prvi panevropski hackathon #EUvsVirus

Prvi panevropski hackathon #EUvsVirus

 

Vabljeni, da se pridružite prvemu panevropskemu hackathonu #EUvsVirus, kjer je Tehnološki park Ljubljana z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za javno upravo in s partnerji slovenskega podjetniškega ekosistema, izvedbeni partner za Slovenijo.

Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami EU organizira prvi panevropski hackathon, ki bo naslavljal teme razvoja inovativnih rešitev za različne globalne izzive, izhajajoče iz pandemije COVID-19. Hackathon bo povezal evropsko civilno družbo, inovatorje, partnerje in investitorje iz celotne Evrope.

Panevropski hackathon, ki bo med 24. in 26. aprilom 2020 združil preko 60.000 udeležencev iz celotne Evrope, je zgolj eden izmed mehanizmov skupnega odziva EU na izzive, ki jih je razkrila pandemija COVID-19. Več informacij (v angleškem jeziku) je na voljo na posebni spletni strani EUvsVirus in preko spletnih družbenih omrežij:

  

Vabljeni k spremljanju dogodka v slovenskem jeziku tudi preko   . 

V okviru priprav na hackathon je organizacijska skupina na ravni EU identificirala 6 ključnih izzivov, h katerim je mogoče prispevati, in sicer:

-           Zdravje in življenje,  
-           Neprekinjeno poslovanje,
-           Družbena in politična kohezivnost,
-           Delo in učenje na daljavo,
-           Digitalne finance in
-           Drugo.

Kako sodelovati in kako prispevati?

Posamezniki in skupine

Hackathona se lahko udeležite posamezniki in/ali skupine, ki se odločite nasloviti enega od  naštetih 6 skupnih izzivov, ki so bili identificirani na ravni EU.

Prijava posameznikov in/ali skupin poteka preko enotne spletne točke EU. Ker je zadnji rok za prijavo nedelja, 19. april 2020, ne odlašajte in se prijavite čim prej!

Institucije in organizacije

K sodelovanju pri hackathonu vabimo tudi zainteresirane visokošolske institucije, gospodarstvo, civilno družbene organizacije, javne institucije ter MSP-je, ki bi želeli kot partnerji na različne načine sodelovati in podpreti izvedbo hackathona. Sodelujete lahko z zagotavljanjem mentorjev, sponzoriranjem zmagovalnih ekip, zagotavljanjem orodij in nagrad, sodelovanjem v evalvacijskih skupinah, diseminacijo informacij in drugo.

Del naraščajoče mreže institucionalnih podpornikov lahko postanete s prijavo na enotni spletni točki EU.

Več informacij in statistiko prijav Slovenije si oglejte na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/eu-vs-virus-hekaton/


Vabljeni, da se nam pridružite v čim večjem številu!