Uporaba odprtih podatkov pri odzivanju na pandemijo Covid-19

Uporaba odprtih podatkov pri odzivanju na pandemijo Covid-19

 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in GOVLAB (laboratorij v Tandon School of Engineering pri Univerzi New York) sta objavila poročilo Odprti podatki v uporabi: Pobude v začetni fazi pandemije covid-19 (Open Data in action Initiatives during the initial stage of the covid-19 pandemic), v katerem povzemata različne primere uporabe odprtih podatkov kot odziv na pandemijo covid-19 v prvem valu. V poročilu so izpostavljeni tudi trije primeri iz Slovenije.

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-03-25-uporaba-odprtih-podatkov-pri-odzivanju-na-pandemijo-covid-19/