Metapodatkovni programski vmesnik - API

Navodila za dostop do programskega vmesnika

Razvijalci lahko do podatkov portala OPSI dostopajo s programskim vmesnikom, ki predstavlja strojno alternativo ročni uporabi spletne strani. Ponuja izmenjavo podatkov v formatu JSON, s čimer je primeren za raznovrstne odjemalce.

Osnovni spletni naslov programskega vmesnika je: https://podatki.gov.si/api

Programski vmesnik je del programske opreme CKAN, ki jo uporablja portal OPSI. Celotna navodila o funkcionalnostih vmesnika so na voljo tu: http://docs.ckan.org/en/ckan-2.2.3/api.html.