Zdravje

Tukaj najdete podatke o našem zdravju, izvajanjem zdravstvene dejavnosti, sociali, na razpolago so podatki s področja zaposlovanja, ...
Zdravje
Število obiskov na primarni ravni po statističnih regijah, Slovenija, letno   3 ogledov 0
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število obiskov na primarni ravni po statističnih... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Zdravje
Število epizod bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev, po vrsti obravnave in statističnih regijah, Slovenija, letno   1 ogledov 0
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število epizod bolnišničnih obravnav zaradi... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Zdravje
Število in stopnja obiskov na primarni ravni, Slovenija, letno   3 ogledov 0
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število in stopnja obiskov na primarni ravni,... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Zdravje
Število in stopnja obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti, Slovenija, letno   38 ogledov 0
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število in stopnja obiskov v specialistični... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Zdravje
Število bolniških postelj, glede na tip bolnišnične obravnave in kohezijske regije bolnišnic, Slovenija, letno - ECHI   4 ogledov 0
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število bolniških postelj, glede na tip... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Zdravje
Število bolniških postelj, glede na kohezijsko regijo bolnišnic, Slovenija, letno   1438 ogledov 2
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število bolniških postelj, glede na kohezijsko... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Zdravje
Število obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti po vrsti obiska in vrsti zdravstvene dejavnosti, Slovenija, letno   7 ogledov 0
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število obiskov v specialistični ambulantni... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Zdravje
Število bolniških postelj, glede na tip bolnišnične obravnave in statistične regije bolnišnic, Slovenija, letno - ECHI   2 ogledov 0
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število bolniških postelj, glede na tip... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Zdravje
Število bolniških postelj, glede na statistično regijo bolnišnic, Slovenija, letno   4 ogledov 0
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število bolniških postelj, glede na statistično... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Zdravje
Število epizod bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev, po vrsti obravnave in spolu, Slovenija, letno   1 ogledov 0
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število epizod bolnišničnih obravnav zaradi... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS