Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Moravske Toplice   35 ogledov 0
OBČINA MORAVSKE TOPLICE - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Moravske Toplice v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Moravske Toplice   31 ogledov 0
OBČINA MORAVSKE TOPLICE - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Moravske Toplice, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Moravske Toplice   24 ogledov 0
OBČINA MORAVSKE TOPLICE - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Moravske Toplice v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Moravske Toplice   13 ogledov 0
OBČINA MORAVSKE TOPLICE - Seznam kulturnih objektov v občini Moravske Toplice. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Moravske Toplice   13 ogledov 0
OBČINA MORAVSKE TOPLICE - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Moravske Toplice, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu... Nadaljujte z branjem ...
HTML