Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Črenšovci   16 ogledov 0
OBČINA ČRENŠOVCI - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Črenšovci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Črenšovci   29 ogledov 0
OBČINA ČRENŠOVCI - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Črenšovci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Črenšovci   23 ogledov 0
OBČINA ČRENŠOVCI - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Črenšovci, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Črenšovci   22 ogledov 0
OBČINA ČRENŠOVCI - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Črenšovci ,skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Črenšovci   19 ogledov 0
OBČINA ČRENŠOVCI - Seznam kulturnih objektov v občini Črenšovci. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML