Podatki

9 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Črna na Koroškem   30 ogledov 0
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Črna na Koroškem v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Črna na Koroškem   15 ogledov 0
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM - Seznam kulturnih objektov v občini Črna na Koroškem. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Črna na Koroškem   14 ogledov 0
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Črna na Koroškem, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML