Izobraževanje, kultura in šport

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka letnih poročil Inšpektorata RS za šolstvo in šport   295 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO - Zbirka vsebuje letna poročila organa in vsebuje pogoje dela inšpekcije, podatke o opravljenih inšpekcijskih nadzorih na področju šolstva in športa, podatke o ugotovljenih kršitvah in... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Izobraževanje. kultura in šport
Vseučiliška komisija pri Deželni vladi za Slovenijo, SI AS 100   34 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE - Zapisniki sej, korespondenca, Odseki za: tehnični, bogoslovni, filozofski, pravni in medicinski študij. Za obdobje 1918 - 1919. Zbirka je digitalizirana. Digitizati se nahajajo na:... Nadaljujte z branjem ...
HTML
PDF