Podatki

117 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Pridelava grozdja v vinogradih [ha, število trt, t, t/ha, kg/trto], Slovenija, letno   118 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Pridelava grozdja v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Pristaniški blagovni promet po vrstah blaga in tovora, Slovenija, 2009M01 - 2019M12   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Pristaniški blagovni... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Povprečne mesečne plače po dejavnostih, podatki v slovenskih tolarjih in informativni preračuni v evre, občine, Slovenija, mesečno   30 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečne mesečne plače... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji, NUTS2 [kohezijski regiji], Slovenija, letno   13 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Stopnja tveganja... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Stopnja tveganja socialne izključenosti, NUTS3 [statistične regije], Slovenija, letno   13 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Stopnja tveganja... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Prebivalstvo in družba
Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem glede na status materialne prikrajšanosti, spol, NUTS2 [kohezijski regiji], Slovenija, letno   10 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Samoocena splošnega... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Prebivalstvo in družba
Delovno aktivni po področjih dejavnosti, po spolu in NUTS2 [kohezijskih regijah], Slovenija, četrtletno   8 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Delovno aktivni po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Brezposelni po trajanju iskanja dela, spolu in NUTS2 [kohezijskih regijah], Slovenija, letno   8 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Brezposelni po trajanju... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS