Finance in davki

334 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Finance in davki
Struktura povprečnih dnevnih izdatkov na tujega turista (v %) po vrstah občin, po izbranih dvomesečjih anketiranja, Slovenija, 2019   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Struktura povprečnih... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Struktura povprečnih dnevnih izdatkov na tujega turista (v %) v glavni sezoni po vrstah nastanitvenih obratov, Slovenija, 2019   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Struktura povprečnih... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Tuji turisti po državah prebivališča in glavnih razlogih za prihod v Slovenijo, po izbranih dvomesečjih anketiranja, Slovenija, 2019   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Tuji turisti po državah... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Kazalnik državnega dolga, Slovenija, 1995 - 2015   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Kazalnik državnega... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Finančni položaj gospodinjstev - izbrani kazalniki (%), Slovenija, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Finančni položaj... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Izdatki za socialne prejemke po področjih (mio. EUR), Slovenija, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Izdatki za socialne... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Nefinančna sredstva v tekočih cenah po stanju 31.12. (mio EUR), Slovenia, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Nefinančna sredstva v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS