Gospodarstvo

798 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Gospodarstvo
Število in ocenjena vrednost spletnih nakupov, ki so jih opravili posamezniki v zadnjih 3 mesecih, po statusu aktivnosti, Slovenija, letno   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število in ocenjena... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Motivi, zaradi katerih so e-kupci v zadnjih 12 mesecih nakupovali prek spleta, po stopnji urbanizacije območja, v katerim ti e-kupci živijo, Slovenija, 2019   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Motivi, zaradi katerih... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Poslovanje podjetij po nadzoru podjetij in po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, letno   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Poslovanje podjetij po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Kazalniki ekonomske rasti, Slovenija, 1995 - 2015   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Kazalniki ekonomske... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Kazalnik vlaganja v razvoj, Slovenija, statistične regije, 2003 - 2014   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Kazalnik vlaganja v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu (SKD 2008), Slovenija, letno   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Indeksi cen... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (SKD 2008) na tujem trgu - neevroobmočje, Slovenija, mesečno   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Indeks cen... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Intenziteta materialne prikrajšanosti, z dohodkom v naravi, Slovenija, 2005 - 2012   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Intenziteta materialne... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Intenziteta materialne prikrajšanosti glede na starost in spol, Slovenija, letno   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Intenziteta materialne... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS