Javni sektor

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Javni sektor
Vpisnik prekrškovnih zadev po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1)   68 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA - Zbirka osebnih podatkov oziroma vpisnik vsebuje podatke o kršiteljih, zoper katere proračunska inšpekcija vodi prekrškovne postopke v zvezi s kršitvami Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Vpisnik prekrškovnih zadev po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)   76 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA - Zbirka osebnih podatkov oziroma vpisnik vsebuje podatke o kršiteljih, zoper katere proračunska inšpekcija vodi prekrškovne postopke v zvezi s kršitvami Zakona o preglednosti finančnih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Vpisnik prekrškovnih zadev po Zakonu o javnih financah (ZJF)   70 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA - Zbirka osebnih podatkov oziroma vpisnik vsebuje podatke o kršiteljih, zoper katere proračunska inšpekcija vodi prekrškovne postopke v zvezi s kršitvami Zakona o javnih financah. UNP kot... Nadaljujte z branjem ...