Podatki

33 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Podatki o meritvah na samodejnih meteoroloških postajah   1730 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V zbirki so zajete meritve na samodejnih meteoroloških postajah. Meritve se izvajajo kontinuirano, samodejen zapis v bazo pa se izvede vsakih 30 ali 10 minut, odvisno od tipa postaje.... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Aglomeracije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode - 2019   2163 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Register naravnih vrednot (območja)   1152 ogledov 3
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Seznam naravnih vrednot opredeljuje naravne vrednote v prostoru in je namenjen njihovemu varstvu. Podatki o prostorski razporeditvi naravnih vrednot v Sloveniji in z njimi povezani... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Podatki o meritvah padavin in opazovanjih vremena na padavinskih postajah   648 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V zbirki so zajete meritve in opazovanja vremena na padavinskih postaj. Ob 7. uri se izvajajo meritve padavin, višini nove in skupne snežne odeje. Cel dan se opazuje atmosferske... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Hidrogeološka karta 1:250.000 (IAH)   564 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Prikaz hidrogeoloških enot po IAH klasifikaciji, kjer je težišče v prvi vrsti na tipu poroznosti in obsežnosti in v drugi vrsti na izdatnosti vodonosnikov.Karta je bila izdelana z namenom... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Podatki o meritvah in opazovanjih vremena na klimatoloških postajah   276 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V zbirki so zajete klimatološke meritve in opazovanja vremena. Na postaji se izvedejo tri dnevne meritve (ob 07., 14. in 21. uri po krajevnem oz. sončnem času - ko je v veljavi... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Hidrološki monitoring podzemnih voda (meritve gladine podzemne vode)   92 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Prikazana merilna mesta predstavljajo osnovno mrežo merilnih mest državnega hidrološkega monitoringa podzemnih voda na vodnih telesih podzemnih voda s prevladujočimi medzrnskimi... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Karte hrupa   58 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Zbirka vsebuje več kart hrupa: - Strateške karte hrupa za pomembne ceste v upravljanju DARS - Strateške karte hrupa za pomembne ceste v upravljanju DRSI - Strateške karte hrupa... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov   687 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Agencija RS za okolje ponuja brezplačno spletno storitev 'Spletna objektna storitev (ARSO WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov', in je namenjena vsem, ki želijo pridobiti... Nadaljujte z branjem ...
HTML
XML