Javni sektor

26 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Pregled novosti knjig in člankov knjižnice MNZ   57 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Pregled novosti je namenjen obveščanju uporabnikov o novitetah v specialni knjižnici MNZ Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Dovoljenja po 26. členu ZIntPK   50 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka podatkov vsebuje odločbe, izdane na podlagi 26. člena ZIntPK, ki so pripravljene za objavo kot informacije javnega značaja. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov, na katere razporejajo le nadzorniki - skupina B   48 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA - Prikaz podatkov o podračunih javnofinančnih prihodkov, ki niso namenjeni neposrednemu plačevanju in na katere sredstva razporejajo le nadzorniki javnofinančnih prihodkov Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Odločitve s področja dela komisije   40 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka podatkov vsebuje podatke o načelnih mnenjih, mnenjih, pojasnilih, stališčih, zaključnih ugotovitvah, ugotovitvah nadzora premoženjskega stanja in priporočilih, ki jih je sprejela... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca javnih razpisov   26 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve izvaja postopke dodelitve sredstev - javne razpise po Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in drugih pravnih podlagah.... Nadaljujte z branjem ...
HTML