Gospodarstvo

Tu najdete veliko podatkov s področja podjetništva, tehnološkega razvoja, trgovinske politike, turizma, regionalnega razvoja. Lahko raziščite podatke o finančnem sistemu, javnih financah, davkih, ...
Gospodarstvo
Struktura povprečnih dnevnih izdatkov na tujega turista v glavni sezoni glede na vrsto objekta, Slovenija, 2015   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Struktura povprečnih... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Tuji turisti po mesecu anketiranja, vrsti objekta, državi prebivališča in poklicnih skupinah, Slovenija, 2009, 2012   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Tuji turisti po mesecu... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Prihodi in prenočitve turistov po državah, občine, Slovenija, 2008M01 - 2017M12   65 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Prihodi in prenočitve... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Število podjetij po vrsti organizacijske inovacije, po dejavnostih in po velikosti podjetja, Slovenija, 2006 - 2008, 2008 - 2010   28 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število podjetij po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Tabela porabe v cenah kupcev, tekoče cene in stalne cene predhodnega leta, SKD/CPA 2008, 64 dejavnosti/proizvodov, [ESR 1995], Slovenija, 2008 - 2010   7 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Tabela porabe v cenah... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Tuji turisti po mesecu anketiranja, vrsti občine, vrsti objekta, državi prebivališča in splošnem vtisu o Sloveniji, Slovenija, 2009, 2012   5 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Tuji turisti po mesecu... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Število podjetij, ki so posamezni cilj ocenila kot zelo pomemben za organizacijske inovacije, po dejavnostih in po velikosti podjetja, Slovenija, 2006 - 2010   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število podjetij, ki so... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Število podjetij po vrsti inovacijske aktivnosti, po dejavnostih (SKD 2008) in po velikosti podjetja, Slovenija, 2010 - 2012, 2012 - 2014, 2014 - 2016   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število podjetij po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Elektronska izmenjava informacij znotraj podjetij, po velikosti podjetij glede na število zaposlenih oseb, Slovenija, 2009 - 2020   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Elektronska izmenjava... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS