Izobraževanje, kultura in šport

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Moravske Toplice   6 ogledov 0
OBČINA MORAVSKE TOPLICE - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Moravske Toplice, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Moravske Toplice   8 ogledov 0
OBČINA MORAVSKE TOPLICE - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Moravske Toplice, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Moravske Toplice   6 ogledov 0
OBČINA MORAVSKE TOPLICE - Seznam kulturnih objektov v občini Moravske Toplice. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML