Izobraževanje, kultura in šport

561 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Register nepremične kulturne dediščine   668 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO - Register nepremične kulturne dediščine je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Izbor iz registra nepremične kulturne dediščine   744 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO - Register nepremične kulturne dediščine je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko... Nadaljujte z branjem ...
CSV
ZIP
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca pravnih oseb zasebnega prava v javnem interesu   274 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO - Evidentiranje društev in pravnih oseb zasebnega prava, ki jim je bil podeljen status v javnem interesu na področju kulture. Nadaljujte z branjem ...
XLS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Razvid medijev   292 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO - Razvid medijev vsebuje podatke o delujočih medijih, ki ob izpolnjevanju pogojev in določil Zakona o medijih morajo biti vpisana v ta razvid. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca priznanj za izjemne dosežke v mladinskem sektorju   69 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO - Evidenca priznanj za izjemne dosežke v mladinskem sektorju je uradna evidenca s podatki: leto podelitve, vrsta priznanja, ime in priimek (za fizične osebe), ter leto podelitve, vrsta... Nadaljujte z branjem ...
XLS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Razvid športnih objektov   439 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka podatkov vsebuje naslednje podatke: zemljiškoknjižni izpisek, ime in naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pregledni nulti karton objekta. Zbirka se vodi z namenom... Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o študijskih pomočeh   20 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), EMŠO, davčna številka, spol, datum rojstva (dan, mesec, leto), prebivališče (stalno, začasno; občina, naselje, ulica, hišna... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o udeležencih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja   21 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), vzgojno-izobraževalni zavod zaposlitve (ime, sedež), delovno mesto, podatki o rezultatu udeležbe, davčna... Nadaljujte z branjem ...