528 ogledov
Všečkaj

Register nepremične kulturne dediščine

Register nepremične kulturne dediščine je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko dediščine (EŠD), ki jo uporabljamo v vseh postopkih varovanja kulturne dediščine. V register nepremične kulturne dediščine vpisujemo vso nepremično kulturno dediščino ne glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status enote. Register vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pobudo za vpis v register lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba pri Ministrstvu za kulturo, predlog za vpis pa vedno pripravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma njegova območna enota. Obseg registra, njegovo vodenje in uporabo podrobno ureja pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/ 2009). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2018

wms
Register nepremične kulturne dediščine
20/9/2018
html
Pregledovalnik registra nepremične kulturne dediščine
20/8/2018

Dodatne povezave (1)

html
Ministrstvo za kulturo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 30. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 15. 01. 2019
Ključne besede kultura, kulturna dediščina, register, stavbna dediščina
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-0485, 2009-01-3056
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Pravilnik o registru kulturne dediščine
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Časovno obdobje od 22. 2. 1996
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave