3836 ogledov

Register nepremične kulturne dediščine

Register nepremične kulturne dediščine je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko dediščine (EŠD), ki jo uporabljamo v vseh postopkih varovanja kulturne dediščine. V register nepremične kulturne dediščine vpisujemo vso nepremično kulturno dediščino ne glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status enote. Register vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pobudo za vpis v register lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba pri Ministrstvu za kulturo, predlog za vpis pa vedno pripravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma njegova območna enota. Obseg registra, njegovo vodenje in uporabo podrobno ureja pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/ 2009). V primeru, da vas zanimajo pravni režimi varstva kulturne dediščine uporabite zbirko Pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD). Več informacij o vrstah zbirk in načinu ogleda/prevzema podatkov je na voljo na povezavi "Posredovanje podatkov o kulturni dediščini uporabnikom". Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (4 v periodični vrsti)

2024

xls
RNPD (xls)
21/2/2024
gpkg
RNPD (Gpkg)
21/2/2024
gml
RNPD (Gml)
21/2/2024
zip
RNPD (Shapefile)
21/2/2024

Dodatne povezave (3)

html
O registru kulturne dediščine
html
Spletni pregledovalnik Informacijskega sistema kulturne dediščine (ISKD)
html
Geografski informacijski sistem kulturne dediščine (GisKD)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 30. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 21. 02. 2024
Ključne besede kultura, kulturna dediščina, register, stavbna dediščina
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-0485, 2009-01-3056
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Pravilnik o registru kulturne dediščine
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje od 22. 2. 1996
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Izbor iz registra nepremične kulturne dediščine, Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd),

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.