3327 ogledov
Všečkaj

Register nepremične kulturne dediščine

Register nepremične kulturne dediščine je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko dediščine (EŠD), ki jo uporabljamo v vseh postopkih varovanja kulturne dediščine. V register nepremične kulturne dediščine vpisujemo vso nepremično kulturno dediščino ne glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status enote. Register vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pobudo za vpis v register lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba pri Ministrstvu za kulturo, predlog za vpis pa vedno pripravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma njegova območna enota. Obseg registra, njegovo vodenje in uporabo podrobno ureja pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/ 2009). V primeru, da vas zanimajo pravni režimi varstva kulturne dediščine uporabite zbirko Pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD). Več informacij o vrstah zbirk in načinu ogleda/prevzema podatkov je na voljo na povezavi "Posredovanje podatkov o kulturni dediščini uporabnikom". Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

esri rest
Register nepremične kulturne dediščine
wfs
Register nepremične kulturne dediščine

Dodatne povezave (3)

html
Pregledovalnik Registra kulturne dediščine
html
Storitve spletnega dostopa in prenosa podatkov
html
Posredovanje podatkov o kulturni dediščini uporabnikom

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 30. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 05. 06. 2022
Ključne besede kultura, kulturna dediščina, register, stavbna dediščina
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-0485, 2009-01-3056
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Pravilnik o registru kulturne dediščine
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Časovno obdobje od 22. 2. 1996
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.