1121 ogledov

Evidenca fondov in zbirk Arhiva Republike Slovenije

Arhiv Republike Slovenije vodi evidenco vseh fondov in zbirk, ki jih hrani. Podatki za posamezni fond/zbirko so: signatura, naslov, časovni obseg gradiva, obseg gradiva v tehničnih enotah in tekočih metrih oz. bajtih, historiat fonda/zbirke s podatki o prevzemih gradiva, historiat ustvarjalca gradiva, vsebina fonda, sistem ureditve, arhivski pripomočki za uporabo, pogoji dostopnosti in uporabe. Časovni razpon gradiva v evidenci je od 12. stoletja do današnjih dni. Po zadnjih podatkih (2021) Arhiv RS hrani 27.067 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki je razvrščeno v 1948 fondov in zbirk. Priporočamo ogled Navodil za iskanje po sistemu Virtualna arhivska čitalnica (VAČ): https://vac.sjas.gov.si/vac/userhelp/aboutVAC. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2017

html
Evidenca fondov in zbirk
22/12/2017

Dodatne povezave (2)

html
Navodila za iskanje po sistemu Virtualna arhivska čitalnica (VAČ)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 10. 05. 2022
Ključne besede arhiv, društvene in socialne zadeve, družbeno življenje, gospodarstvo, javna uprava, kulturna dediščina, novejša zgodovina, starejša zgodovina
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-1229, 2006-01-3721
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje 1. 1. 1100 - 31. 12. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.