Javni sektor

183 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Corruptio - integriteta   35 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka podatkov vsebuje podatke o organih, ki so zavezani za izdelavo načrtov integritete in podatke registrov tveganj. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Opravljena izobraževanja v izvedbi Komisije za preprečevanje korupcije   35 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Navedba dogodka, organizatorja, vsebine izobraževanja in števila slušateljev posameznih izobraževanj v izvedbi Komisije za preprečevanje korupcije. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj   34 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj se nanaša na prijavitelje, ki komisiji podajo prijavo o koruptivnem ravnanju. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje   32 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje se nanaša na uradne osebe, ki menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca članov specialne knjižnice MNZ   31 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca članov specialne knjižnice MNZ je namenjena avtomatizirani izposoji v sistemu COBISS Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije   31 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije se nanaša na osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene slovenske in tuje državljane oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb iz druge alineje tretjega odstavka 47. člena ZIntPK   30 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka zajema podatke oseb, odgovornih za načrt integritete, namenjene učinkovitemu izvajanju načrta integritete, ter usposabljanja oseb, odgovornih za načrt integritete. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih pogodb   29 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca orožnih listin je zbir podatkov o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih pogodb, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih listin. Zagotavlja podatke o imetnikih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o dovoljenjih za stalno prebivanje   28 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o dovoljenjih za stalno prebivanje tujcev se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ.... Nadaljujte z branjem ...