Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije

Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije se nanaša na osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene slovenske in tuje državljane oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in tujini. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene osebe; EMŠO; kvalifikacija kaznivega dejanja; vrsta zaključka zadeve. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 04. 2017
Posodobljeno na OPSI 05. 06. 2019
Ključne besede korupcija
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.