Podatki

17 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Odločitve Ustavnega sodišča RS   113 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Vse obrazložene odločitve (odločbe in sklepi), izdane v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, od leta 1991 naprej. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Stanje zadev v postopku pred Ustavnim sodiščem   54 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Vpogled v nekatere podatke o stanju postopka v posamezni zadevi (brez osebnih podatkov, treba je poznati opravilno številko zadeve). Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
U-I vpisnik Ustavnega sodišča RS   48 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Vpisnik se vodi za zadeve ocene ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil. Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Poročila o delu Ustavnega sodišča RS   62 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Ustavno sodišče vsako leto izda poročilo o delu Ustavnega sodišča za preteklo leto. V poročilu so poleg ostalega navedene pomembne odločitve v preteklem letu in statistični podatki. Nadaljujte z branjem ...
PDF