151 ogledov

69. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije - stanje 31. 12. 2019

Glede na prejšnje poročanje (stanje na dan 30. 9. 2019) se je število pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah povečalo za 2, iz 38.367 na 38.369. Skupno število nerešenih zadev pri upravnih enotah pa se je v tem trimesečnem obdobju povišalo iz 77 na 79. Odstotek pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah znaša 99,7 %, v zadnjih treh mesecih se je skupno število pravnomočno zaključenih zadev zvišalo za 2. Do 69. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije je postopke v celoti, z vsemi pravnomočno zaključenimi zadevami, zaključilo 29 upravnih enot (UE IZOLA, ORMOŽ, ŠENTJUR PRI CELJU, METLIKA, KRŠKO, LOGATEC, SEVNICA, ZAGORJE OB SAVI, LITIJA, RAVNE NA KOROŠKEM, ČRNOMELJ, VRHNIKA, TRBOVLJE, TREBNJE, SLOVENJ GRADEC, LAŠKO, POSTOJNA, DRAVOGRAD, ILIRSKA BISTRICA, LENART, SLOVENSKE KONJICE, LJUTOMER, MURSKA SOBOTA, BREŽICE, IDRIJA, PESNICA, VELENJE, SLOVENSKA BISTRICA in NOVA GORICA), kot zadnja UE NOVA GORICA. Na prvi stopnji odločanja imajo vse zadeve zaključene 4 upravne enote, in sicer UE Domžale, Ruše, Šmarje pri Jelšah in Tolmin, ki pa imajo nekaj zadev še v pritožbi. Na Ministrstvu za kulturo se je število nerešenih zadev povišalo za 1 (na 20), število pravnomočno zaključenih postopkov pa je v tem četrtletju ostalo nespremenjeno (1009). Ministrstvo za okolje in prostor, ki je po ponovni reorganizaciji ministrstev v drugi polovici leta 2014, ponovno pristojno za vodenje postopkov v zvezi z vračanjem premoženja, zavarovanega po predpisih o ohranjanju narave, ima v delu še 2 zadevi (od 121). Ministrstvo za finance ima pravnomočno zaključenih vseh 88 zadev. Pri vseh upravnih organih na prvi stopnji odločanja (upravne enote, MK, MKGP, MOP in MF) je bilo skupno vloženih 39.714 denacionalizacijskih zahtevkov, od tega je pravnomočno zaključenih 39.582 zadev, kar predstavlja 99,67 % realizacijo glede na vse vložene zadeve. NEREŠENIH je ostalo še 132 zadev, od tega na prvi stopnji 101 nerešena zadeva, v pritožbi na drugi stopnji ter na upravnem in vrhovnem sodišču pa je skupaj še 31 zadev. Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, so v obdobju treh mesecev skupaj rešila 24 denacionalizacijskih zadev. Na drugi stopnji je skupaj nerešenih še 8 denacionalizacijskih zadev. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “UE SKUPAJ, stanje 31.12.2019. T-6”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen le osnovni tabelarični predogled. Količina prikazanih podatkov in urejanje sta zato lahko omejena. Za vpogled v celotne podatke datoteko prenesite ali zaprosite uredništvo za vklop polnega predogleda in dostopa skozi API.

Format:
XLS
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata XLS, kar zadošča za oceno 2
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 23/03/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: XLS
  • Zadnji pregled: 23/03/2023
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/41121904-0ed3-4679-8696-cc6c79c1aabb/resource/5b0fb53a-7d16-494f-94e1-c78e7a632e6b/download/ueskupajstanje31.12.2019.t6.xls
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/41121904-0ed3-4679-8696-cc6c79c1aabb/resource/5b0fb53a-7d16-494f-94e1-c78e7a632e6b/download/ueskupajstanje31.12.2019.t6.xls
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka