49 ogledov
Všečkaj

72. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - stanje na dan 30. 9. 2020

Glede na prejšnje poročanje (stanje na dan 30. 6. 2020) se je število pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah povečalo za 5, iz 38.373 na 38.378. Skupno število nerešenih zadev pri upravnih enotah pa se je v tem trimesečnem obdobju znižalo iz 80 na 72. Do 72. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije je postopke v celoti, z vsemi pravnomočno zaključenimi zadevami, zaključilo 29 upravnih enot. Na prvi stopnji odločanja ima vse zadeve zaključene 5 upravnih enote, in sicer UE Domžale, Ribnica, Ruše, Šmarje pri Jelšah in Tolmin, ki pa imajo nekaj zadev še v pritožbi. Ministrstvo za kulturo, ki odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji stvari, ki so zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, ima še 20 nerešenih zadev na prvi stopnji in 5 zadev v pritožbi, Ministrstvo za okolje in prostor, ki odloča na prvi stopnji o vračilu premoženja, zavarovanega po predpisih o ohranjanju narave, pa ima na prvi stopnji še 2 nerešeni zadevi in 3 zadeve v pritožbi. Pri vseh upravnih organih na prvi stopnji odločanja (upravne enote, MK, MKGP, MOP in MF) je bilo skupno vloženih 39.714 denacionalizacijskih zahtevkov, od tega je pravnomočno zaključenih 39.591 zadev, kar predstavlja 99,69 % realizacijo glede na vse vložene zadeve. NEREŠENIH je ostalo še 123 zadev, od tega je na prvi stopnji 94 nerešenih zadev, v pritožbi na drugi stopnji ter na upravnem in vrhovnem sodišču pa je skupaj še 29 zadev. Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, so v obdobju treh mesecev skupaj rešila 10 denacionalizacijskih zadev. Na drugi stopnji je skupaj nerešenih še 19 denacionalizacijskih zadev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

doc
obrazlozitev tabel
xls
UE - PLAN in realizacija na dan in pravnomocno zakljucene zadeve T-1
xls
STANJE ZADEV NA DAN 1 in 2 stopnja
xls
MIN1in 2 stopnja - PLAN in realizacija na dan T-4
xls
UE -ZBIRNI PODATKI O realizaciji na dan in pravnomocno zakljucene zadeve T-3

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 14. 10. 2020
Posodobljeno na OPSI 15. 10. 2020
Ključne besede denacionalizacija, denacionalizacija zadev, zaključka procesa denacionalizacije
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami 71. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - stanje na dan 30. 6. 2020,

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.