Podnebne spremembe: Projekcije referenčne evapotranspiracije, dnevni podatki, scenarij RCP8.5, ločljivost 0,125°

Zbirka vsebuje časovno vrsto dnevnih podatkov podnebnih projekcij referenčne evapotranspiracije v obdobju 1981–2100 za scenarij izpustov toplogrednih plinov RCP8.5 nad Slovenijo v pravilni mreži, ločljivosti 0,125°. Za scenarij RCP8.5 so na voljo simulacije šestih regionalnih podnebnih modelov. Simulacije so rezultat regionalnih modelov projekta EURO-CORDEX. Njihova ločljivost je 0.11°. Podatki so popravljeni glede na meritve v Sloveniji v obdobju 1981–2010 (t. i. bias correction). Več o projektu EURO-CORDEX najdete med dodatnimi povezavami. Podatki so v datotekah formata NetCDF, ki so zaradi velikosti razdeljene na 30-letna obdobja. Za vsak model so tako na voljo štiri datoteke. Vsako 30-letno obdobje je označeno z letnico zadnjega leta v obdobju. Datoteke modelskih projekcij imajo imena, ki vsebujejo podatke o imenu spremenljivke, modelih, času projekcij, verziji itn., ločenimi s podčrtajem. Komponente imen so: ime spremenljivke (evspsblpot: referenčna evapotranspiracija), ločljivost modela (12km: 0,125°), ime globalnega podnebnega modela, ki je dal robne pogoje regionalnemu, kratica scenarija izpustov toplogrednih plinov (rcp85: RCP8.5), parametri ansambla (npr. r1i1p1), ime regionalnega podnebnega modela, verzija projekcije, časovni korak projekcije (day: 1 dan) ter začetni in končni datum projekcije (v obliki LLLLMMDD, kjer je LLLL leto, MM mesec in DD dan). Modelski rezultati predstavljajo fizikalno mogoča stanja podnebnega sistema v prihodnosti glede na dan robni pogoj, ki je v tem primeru potek koncentracije toplogrednih plinov. Koncentracije toplogrednih plinov se ne da napovedati, zato je Mednarodni odbor za podnebne spremembe (IPCC) v svojem petem poročilu iz leta 2014 izdelal štiri verjetne scenarije zanjo, glede na socio-ekonomski razvoj človeštva v prihodnosti. Ker se modelski rezultati med seboj razlikujejo, vsak od njih pa predstavlja mogoče stanje podnebja, je potrebno njihove rezultate statistično obdelati. Razlike med njimi so osnova za oceno negotovosti projekcij. Povzetek analiz podnebnih sprememb do konca stoletja v Sloveniji najdete med dodatnimi povezavami. Tam je tudi prvo sintezno poročilo o podnebnih spremembah v Sloveniji, ki vsebuje podrobnejši opis metodologije in rezultatov podnebnih projekcij. O podnebnih projekcijah govori 1. poglavje, o regionalnih podnebnih modelih poglavje 3.2 in o odpravi napak oz. pristranskosti modelov poglavje 4.3. Ena od možnosti dela z datotekami NetCDF (ekstrakcija, agregacija itn.) je program CDO. Branje in statistične obdelave na datotekah NetCDF so mogoče tudi s statističnim paketom R, še posebej z njegovima paketoma ncdf4 in raster. Povezavi do programov CDO in R najdete v dodatnih povezavah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (24 v periodični vrsti)

2100

netcdf
Model MPI-M-MPI-ESM-LR/SMHI-RCA4
31/12/2100
netcdf
Model MOHC-HadGEM2-ES/KNMI-RACMO22E
31/12/2100
netcdf
Model IPSL-IPSL-CM5A-MR/IPSL-INERIS-WRF331F
31/12/2100
netcdf
Model ICHEC-EC-EARTH/DMI-HIRHAM5
31/12/2100
netcdf
Model MPI-M-MPI-ESM-LR/CLMcom-CCLM4-8-17
31/12/2100
netcdf
Model CNRM-CERFACS-CNRM-CM5/CLMcom-CCLM4-8-17
31/12/2100

2070

netcdf
Model MPI-M-MPI-ESM-LR/SMHI-RCA4
31/12/2070
netcdf
Model MOHC-HadGEM2-ES/KNMI-RACMO22E
31/12/2070
netcdf
Model IPSL-IPSL-CM5A-MR/IPSL-INERIS-WRF331F
31/12/2070
netcdf
Model ICHEC-EC-EARTH/DMI-HIRHAM5
31/12/2070
netcdf
Model MPI-M-MPI-ESM-LR/CLMcom-CCLM4-8-17
31/12/2070
netcdf
Model CNRM-CERFACS-CNRM-CM5/CLMcom-CCLM4-8-17
31/12/2070

2040

netcdf
Model MPI-M-MPI-ESM-LR/SMHI-RCA4
31/12/2040
netcdf
Model MOHC-HadGEM2-ES/KNMI-RACMO22E
31/12/2040
netcdf
Model IPSL-IPSL-CM5A-MR/IPSL-INERIS-WRF331F
31/12/2040
netcdf
Model ICHEC-EC-EARTH/DMI-HIRHAM5
31/12/2040
netcdf
Model MPI-M-MPI-ESM-LR/CLMcom-CCLM4-8-17
31/12/2040
netcdf
Model CNRM-CERFACS-CNRM-CM5/CLMcom-CCLM4-8-17
31/12/2040

2010

netcdf
Model MPI-M-MPI-ESM-LR/SMHI-RCA4
31/12/2010
netcdf
Model MOHC-HadGEM2-ES/KNMI-RACMO22E
31/12/2010
netcdf
Model IPSL-IPSL-CM5A-MR/IPSL-INERIS-WRF331F
31/12/2010
netcdf
Model ICHEC-EC-EARTH/DMI-HIRHAM5
31/12/2010
netcdf
Model MPI-M-MPI-ESM-LR/CLMcom-CCLM4-8-17
31/12/2010
netcdf
Model CNRM-CERFACS-CNRM-CM5/CLMcom-CCLM4-8-17
31/12/2010

Dodatne povezave (7)

html
ARSO: Podnebne spremembe
pdf
ARSO: Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja (1. sintezno poročilo)
html
ARSO: Atlas podnebnih projekcij
html
EURO-CORDEX: Coordinated Downscaling Experiment - European Domain
html
html
The R Project for Statistical Computing
json
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 25. 09. 2020
Posodobljeno na OPSI 23. 02. 2021
Ključne besede "podnebne spremembe, podnebje, projekcije, Slovenija"
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2089
Pravna podlaga - nazivi Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD)
URL zunanjega zajema https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/OPS21/OPSI/
Datum zunanjega zajema 23/02/2021 00:12
Datum metapodatkov 30. 09. 2020
GUID zunanjega zajema podnebne-spremembe-projekcije-referencne-evapotranspiracije-dnevni-podatki-scenarij-rcbo6psit-tl
Geografsko območje Slovenija
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 1. 1. 1981 - 31. 12. 2100
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami.

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.