5576 ogledov

Digitalizirano arhivsko gradivo starih katastrov, SI AS 176, SI AS 177, SI AS 178, SI AS 179, SI AS 180, SI AS 181, SI AS 182

Zbirka Digitalizirano arhivsko gradivo starih katastrov zajema gradivo več fondov in sicer: SI AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko SI AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko SI AS 178 Franciscejski kataster za Koroško SI AS 179 Franciscejski kataster za Primorsko SI AS 180 Kataster za Prekmurje SI AS 181 Reambulančni kataster za Prekmurje SI AS 182 Reambulančni kataster za Koroško Gradivo zajema: - grafične karte za posamezne katastrske občine - spisovne evidence, ki so služile za izračunavanje davčnih obveznosti za posamezno zemljišče: skica katastrske občine, opis meje katastrske občine, seznam obdelovalnih zemljišč, seznam stavbnih zemljišč, abecedni seznam lastnikov zemljišč po posamezni katastrski občini, sumarij rabe tal po posamezni katastrski občini, elaborat z osnovnimi topografskimi značilnostmi območja in metodologijo izračuna donosa in višine davčne obveznosti. Opisni podatki za vsak kataster so v slovenskem jeziku, skenirani grafični listi imajo nemške napise. Pravne podlage za pripravo katastrskega gradiva sta bila: - cesarski patent Franca I., z dne 23. 12.1817 - Zakon o reambulaciji zemljiškega katastra, 24.5.1869. Spletni dostop ima le ogledno kopijo, za zahtevnejšo uporabo se pridobi kopijo z večjo resolucijo v čitalnici Arhiva RS. Za lažji dostop do digitizatov katastra svetujemo uporabo navodil VAČ. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Navodila za iskanje po sistemu VAČ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 30/11/2022
Naslov URL https://vac.sjas.gov.si/vac/userhelp/aboutVAC
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka