5576 ogledov

Digitalizirano arhivsko gradivo starih katastrov, SI AS 176, SI AS 177, SI AS 178, SI AS 179, SI AS 180, SI AS 181, SI AS 182

Zbirka Digitalizirano arhivsko gradivo starih katastrov zajema gradivo več fondov in sicer: SI AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko SI AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko SI AS 178 Franciscejski kataster za Koroško SI AS 179 Franciscejski kataster za Primorsko SI AS 180 Kataster za Prekmurje SI AS 181 Reambulančni kataster za Prekmurje SI AS 182 Reambulančni kataster za Koroško Gradivo zajema: - grafične karte za posamezne katastrske občine - spisovne evidence, ki so služile za izračunavanje davčnih obveznosti za posamezno zemljišče: skica katastrske občine, opis meje katastrske občine, seznam obdelovalnih zemljišč, seznam stavbnih zemljišč, abecedni seznam lastnikov zemljišč po posamezni katastrski občini, sumarij rabe tal po posamezni katastrski občini, elaborat z osnovnimi topografskimi značilnostmi območja in metodologijo izračuna donosa in višine davčne obveznosti. Opisni podatki za vsak kataster so v slovenskem jeziku, skenirani grafični listi imajo nemške napise. Pravne podlage za pripravo katastrskega gradiva sta bila: - cesarski patent Franca I., z dne 23. 12.1817 - Zakon o reambulaciji zemljiškega katastra, 24.5.1869. Spletni dostop ima le ogledno kopijo, za zahtevnejšo uporabo se pridobi kopijo z večjo resolucijo v čitalnici Arhiva RS. Za lažji dostop do digitizatov katastra svetujemo uporabo navodil VAČ. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “SI AS 179 Franciscejski kataster za Primorsko - tektonika arhiva”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 30/11/2022
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Licenca ni odprta
  • Zadnji pregled: 30/11/2022
Naslov URL https://vac.sjas.gov.si/vac/search/archivePlanSearch?path=1000001,1,653381,653535,653582,23256
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka