563 ogledov

Digitalni model višin

Digitalni model višin je opis reliefa v obliki modela, kjer so podane višine reliefa za vsako vozlišče kvadratne mreže. Model se vodi kot Digitalni model reliefa Slovenije in Digitalni model višin z velikostjo gridne celice 5 x 5 m (DMV5). Digitalni model reliefa Slovenije je bil izdelan iz raznih geodetskih podatkov, pri tem je bila uporabljena metoda utežnega seštevanja virov z geomorfološkimi popravki. Izdelan je bil v letih 2001-2005, na voljo je kot model v kvadratni mreži z velikostjo celic 12,5m, 25m in 100m (DMV 12,5, DMV 25 in DMV 100). DMV5 je bil izdelan v letu 2006, nato pa se ga je obnavljalo vzporedno s cikličnim aerofotografiranjem Slovenije (CAS) in izdelavo ortofota do leta 2014. Poleg podatkov cikličnega aerosnemanja so bili za izdelavo modela uporabljeni še nekateri drugi podatki. Podatki obeh modelov so zapisani v ASCII formatu (y, x, H), primer: 401000.0 112000.0 251.71 401025.0 112000.0 241.03 401050.0 112000.0 230.51 401075.0 112000.0 219.88 401100.0 112000.0 208.31 401125.0 112000.0 195.45 Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

html
Portal Prostor
html
Aplikacija JGP za prenos brezplačnih podatkov

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 01. 2019
Posodobljeno na OPSI 29. 08. 2022
Ključne besede Digitalni model višin
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Splošni pogoji uporabe geodetskih podatkov: http://www.e-prostor.gov.si/dostop-do-podatkov/dostop-do-podatkov/#tab1-1029
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0962
Pravna podlaga - nazivi Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 29/08/2022 23:20
Datum metapodatkov 29. 8. 2022
GUID zunanjega zajema 4ac9a90e-7694-42eb-870a-c11ef93783c4
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 47.00° do 45.00°
z.d.: 13.00° do 17.00°
Datum referenciranja zbirke 6. 11. 2017 (Datum zadnje spremembe)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.