800 ogledov

Dohodnina

Zbirka vsebuje statistično obdelane podatke o pobrani dohodnini. Za odmerno leto 2011: datum obdelave 12. 11. 2012 Za odmerno leto 2012: datum obdelave 6. 11. 2013 za odmerno leto 2013: datum obdelave 20. 11. 2014 Za odmerno leto 2014: datum obdelave 18. 11. 2015 Za odmerno leto 2015: datum obdelave 30. 6. 2017 Za odmerno leto 2016: datum obdelave 13. 11. 2016 Za odmerno leto 2017: datum obdelave 15. 11. 2018 Za odmerno leto 2018: datum obdelave 18. 11. 2019 Za odmerno leto 2019: datum obdelave 14. 01. 2021 Za odmerno leto 2020: datum obdelave 24. 11. 2021 Za odmerno leto 2021: datum obdelave 22. 11. 2022 Za odmerno leto 2022: datum obdelave 1.12.2023 Datoteka "po davčnih razredih" vsebuje podatke razdeljene po davčnih razredih, in sicer: število zavezancev, ki so bili uvrščeni v posamezen davčni razred, znesek dohodka, znesek osnove za odmero dohodnine in znesek odmerjene dohodnine. Datoteka "po dohodkovnih razredih" datoteka prikazuje porazdelitev števila zavezancev, njihovo višino dohodka, osnove za odmero dohodnine in znesek odmerjene dohodnine po dohodkovnih razredih in sicer v odvisnosti od dosežene povprečne plače v RS v posameznem letu. V datoteki "po olajšavah" datoteki so podane vrste olajšav in sicer število zavezancev za posamezno olajšavo in znesek olajšave. V datoteki "po virih" je podano: število zavezancev, ki so imeli posamezen vir dohodka, znesek dohodka v EUR pri posameznem viru in znesek med letom plačane akontacije dohodnine v EUR. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “po olajšavah ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen tabelarični predogled celotne vsebine in dostop do podatkov z uporabo API.

Format:
CSV
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata CSV, kar zadošča za oceno 3
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 18/06/2024
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: CSV
  • Zadnji pregled: 18/06/2024
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/8e8eba2d-0ea5-4f95-a004-98d2c8ea97ae/resource/92a2ebad-5fe6-4b25-bfef-64a6f259448b/download/dohodnina2013poolajsavah.csv
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/8e8eba2d-0ea5-4f95-a004-98d2c8ea97ae/resource/92a2ebad-5fe6-4b25-bfef-64a6f259448b/download/dohodnina2013poolajsavah.csv
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka