1844 ogledov

Dolžine državnih cest in E-cest po občinah in regijah od leta 1990 dalje

Zbirka Excelovih dokumentov o dolžinah državnih cest (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste) in o sumarnih dolžinah občinskih oz. javnih cest po občinah od leta 1990 dalje obsega poleg podatkov o cestah po občinah tudi vrtilne tabele po statističnih regijah. Podatki za zadnje leto so začasni in se lahko podrobnosti še spremenijo. Definicija: Dolžina ceste je vsota dolžin odsekov, ki ji pripadajo, glede na tip odseka. - V dolžino cest brez priključkov se vštevajo odseki tipa A in O. - Dolžina cest s priključki pa obsega odseke tipa A, O in P. - Drugih tipov odsekov (V, D in R) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vse ceste (AC in HC, GC in RC) brez priključkov. Podatki vsakega leta časovne serije od leta 1990 dalje so zbrani v samostojni Excelovi datoteki s preglednicami in vrtilnimi tabelami: - Preglednica: Zbirnik dolžin javnih cest po kategorijah - Preglednica: Seznam odsekov državnih cest po občinah - Vrtilna tabela: Državne ceste (DC) s priključki po regijah, občinah in tipu odseka - Vrtilna tabela: Državne ceste (DC) po kategorijah vrste cest (IVRC), cestah in odsekih za vse tipe odsekov - Vrtilna tabela: Glavne in regionalne ceste (GC in RC) po regijah, občinah, kategorijah vrste cest (IVRC) in tipih odsekov - Vrtilna tabela: Državne ceste po IVRC, cestah, odsekih in območjih vzdrževanja za vse tipe odsekov - Vrtilna tabela: Dolžine E-cest po metodologiji CEDR (vse vrste cest brez priključkov) - Preglednica: Seznam občin z dolžinami in deleži dolžin državnih cest (Slovenija = 100 %) - Preglednica (za leta 1990-1994): Seznam 62 občin s 4-mestno šifro, izraženih s 3-mestno šifro današnjih občin Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (34 v periodični vrsti)

2022

xls
Odseki_2022
31/12/2022

2021

xls
Odseki_2021
31/12/2021

2020

xls
Seznam državnih cest (Uredba)
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Dodatne povezave (2)

html
Direkcija RS za infrastrukturo
html
Direkcija RS za infrastrukturo - Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 12. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 28. 04. 2023
Ključne besede dolžine, državne ceste, javne ceste
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732
Pravna podlaga - nazivi Zakon o cestah (ZCes-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 1990
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.