1397 ogledov
Všečkaj

Dolžine javnih cest (državnih in občinskih) po občinah, statističnih regijah in kohezijskih regijah od leta 2002 dalje

Zbirka Excelovih dokumentov o dolžinah državnih cest (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste) in občinskih cest (lokalne ceste, glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste, mestne (krajevne) ceste, javne poti, javne poti za kolesarje ) po občinah od leta 2002 dalje obsega poleg podatkov o cestah po občinah tudi vrtilne tabele po statističnih regijah. Podatki za zadnje leto so začasni in se lahko podrobnosti še spremenijo. Definicija: Javne ceste (JC) so vsota dolžin državnih cest (DC) in občinskih cest (OC). Definicija: Dolžina ceste je vsota dolžin odsekov, ki ji pripadajo, glede na tip odseka. - V dolžino cest brez priključkov se vštevajo odseki tipa A in O. - Dolžina cest s priključki pa obsega odseke tipa A, C, O in P. - Drugih tipov odsekov (V, D in R) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vse ceste (AC in HC, GC in RC) brez priključkov. Podatki vsakega leta časovne serije od leta 2002 dalje so zbrani v samostojni Excelovi datoteki s preglednicami in vrtilnimi tabelami: - Preglednica: Zbirnik dolžin javnih cest po kategorijah in kohezijskih regijah - Preglednica: Seznam odsekov javnih cest po občinah z vrtilno tabelo po kategorijah cest - Vrtilna tabela: Javne ceste (JC) po regijah, občinah in tipih odsekov - Vrtilna tabela: Državne ceste (DC) po vrstah cest (IVRC), oznakah cest in pripadajočih odsekov ter po tipih odsekov - Vrtilna tabela: Javne ceste (JC) po vrstah cest (IVRC), oznakah cest in pripadajočih odsekov ter po tipih odsekov - Preglednica: Seznam občin z dolžinami in deleži dolžin državnih cest (DC) in javnih cest (JC) (Slovenija = 100 %) Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Direkcija RS za infrastrukturo”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 26/11/2021
Naslov URL https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka