1408 ogledov
Všečkaj

Dolžine javnih cest (državnih in občinskih) po občinah, statističnih regijah in kohezijskih regijah od leta 2002 dalje

Zbirka Excelovih dokumentov o dolžinah državnih cest (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste) in občinskih cest (lokalne ceste, glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste, mestne (krajevne) ceste, javne poti, javne poti za kolesarje ) po občinah od leta 2002 dalje obsega poleg podatkov o cestah po občinah tudi vrtilne tabele po statističnih regijah. Podatki za zadnje leto so začasni in se lahko podrobnosti še spremenijo. Definicija: Javne ceste (JC) so vsota dolžin državnih cest (DC) in občinskih cest (OC). Definicija: Dolžina ceste je vsota dolžin odsekov, ki ji pripadajo, glede na tip odseka. - V dolžino cest brez priključkov se vštevajo odseki tipa A in O. - Dolžina cest s priključki pa obsega odseke tipa A, C, O in P. - Drugih tipov odsekov (V, D in R) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vse ceste (AC in HC, GC in RC) brez priključkov. Podatki vsakega leta časovne serije od leta 2002 dalje so zbrani v samostojni Excelovi datoteki s preglednicami in vrtilnimi tabelami: - Preglednica: Zbirnik dolžin javnih cest po kategorijah in kohezijskih regijah - Preglednica: Seznam odsekov javnih cest po občinah z vrtilno tabelo po kategorijah cest - Vrtilna tabela: Javne ceste (JC) po regijah, občinah in tipih odsekov - Vrtilna tabela: Državne ceste (DC) po vrstah cest (IVRC), oznakah cest in pripadajočih odsekov ter po tipih odsekov - Vrtilna tabela: Javne ceste (JC) po vrstah cest (IVRC), oznakah cest in pripadajočih odsekov ter po tipih odsekov - Preglednica: Seznam občin z dolžinami in deleži dolžin državnih cest (DC) in javnih cest (JC) (Slovenija = 100 %) Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Občine_2016”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen le osnovni tabelarični predogled. Količina prikazanih podatkov in urejanje sta zato lahko omejena. Za vpogled v celotne podatke datoteko prenesite ali zaprosite uredništvo za vklop polnega predogleda in dostopa skozi API.

Format:
XLS
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata XLS, kar zadošča za oceno 2
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 01/12/2021
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: XLS
  • Zadnji pregled: 01/12/2021
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/00772db4-dd77-45ff-8623-71bf8930bafb/resource/e52faace-6aab-48cf-9465-32081520282a/download/obcine2016.xls
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/00772db4-dd77-45ff-8623-71bf8930bafb/resource/e52faace-6aab-48cf-9465-32081520282a/download/obcine2016.xls
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka