330 ogledov

DOVOLJENJE ZA UPRAVLJANJE S ČOLNOM

Posamezne vrste čolnov smejo, glede na njihov namen in dolžino, vrsto pogona, moč pogonskega motorja ter območje plovbe, upravljati le usposobljene osebe. Za usposobljeno osebo šteje, kdor je zdravstveno sposoben in pridobi eno od naslednjih listin: •potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, •potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, se mora nahajati oseba, ki ima •potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo Izpite za upravljanje s čolni lahko opravljajo državljani Republike Slovenije in kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev. Navedena potrdila za upravljanje s čolni se pridobijo z opravljanjem izpita pred izpitno komisijo Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “IZPIT - Preizkus znanja morje”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 410 Gone
  • Zadnji pregled: 27/01/2023
Naslov URL http://www.up.gov.si/si/storitve/izpiti/preizkus_znanja_za_upravljanje_colna_morje/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka